Bredband i vår landsbygd

Ett snabbt bredband gör det möjligt för oss som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram. Regeringen satsar därför 3,25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden.

Föreningar och andra aktörer kan bara få stöd för bredbandsnät som man bygger utanför tätort. En tätort är en ort med minst 200 invånare och där det är maximalt 200 meter mellan husen. Bakgrunden är att stöd bara får användas där det inte går att bygga bredband på kommersiella grunder, det vill säga utan stöd. För att komma fram till vilka områden där stödet får användas har Post- och telestyrelsen tagit fram en marknadsanalys på uppdrag av Jordbruksverket.

 

Med detta som bakgrund så startade föreningen i början på 2015, en inventering ibland invånarna i Alsterbro samt utanför tätorten om intresset för att ansluta sin fastighet till fiberbaserat bredband där man via ett s.k. öppet nät fritt kan köpa tjänster inom, telefoni, tv-kanaler och abonnemang för dataöverföring med olika bindningstider.

 

Att hitta aktörer som är intresserade att bygga i tätorten på kommersiella grunder har inte varit svårt, men den stora utmaningen är att finna en nätbyggare som samtidigt är beredd att ikläda sig ett ansvar för utbyggnaden även utanför tätorten.

Området som vi har inventerat sträcker sig från Haltemåla Bro upp till Skoghult och omfattar ca 70 km2.

Inom området finns ca 300 hushåll.

 

Informationsmöte den 23 och 30 mars.

Nybro Energi håller informationsmöte om fiberutbyggnad på landsbygden den 23 och 30 mars kl 18.30 i Bäckebo bygdegård.

Alsterbro-Bäckebo UVG Ekonomisk Förening

Hindsjövägen 2

©  Alsterbro-Bäckebo UVG

382 73 Alsterbro

Tel 0481-533 02

Creative: TOZE /Torben Zedrén