Våra samarbetspartners

Många tillsammans blir vi starkare.

Från allra första dagen när föreningen bildades har vi aktivt sökt samarbeta med olika organisationer stora och små som verkar i vårt område. Här följer en uppräkning av dem.

Länsstyrelsen i Kalmar län

Landshövding Sven Lindgren invigde Alsterbro Minihotell 2010. Länsstyrelsen har också bidragit med kulturmiljöpengar så att vi kunde lägga om taket på tvättstugan vid Store Hindsjön 2013.

Nybro kommun

Överlät 2009 fastighet Fröjdekulla 3:1 till föreningen som sin del av Leaderprojektet Alsterbro Minihotell. Nybro kommunchef Nils-Erik Gustavsson invigde stenugns- bageriet vid Minihotellet på Alsterbro- dagen 2012. Rektorn Malin Westergren vid Alsterbro och Bäckebo skolor invigde Fröjdekulla gårds gamla tvättstuga vid Store Hindsjön 2012.

LeaderSydost

Joel Parde invigde Alsterbro nya campingplats med servicehuset 2015.

Vi har samverkat med Leader i flera projekt under åren; Alsterbro Minihotell, Hindsjöflotten, Stenugnsbageriet och Alsterbro camping. Utvecklingscheckar har betalats ut till marknadsföring och ideér runt en flottbas vid Store Hindsjön.

Naturvårdsverket

Bidrog med pengar via LONA, lokal naturvård, år 2012 till anläggandet av Strandpromenaden och skolornas utrustning runt vattentemat i tvättstugan vid Store Hindsjön.

DuoBad

Företaget verkar i Alsterbro har sponsrat föreningen med badrumsmöbler både till Minihotellet och Campingplatsen i Alsterbro.

Syskonen Johanssons stiftelse

Stiftelsen har bidragit till mycket; Grillhuset vid Hindsjöbadet, Servicehuset vid Alsterbro camping, Hjärtstartern vid Coop Alsterbro, takrenoveringen på Alsterbro Minihotell och boken ”Vid Hindsjöns stränder”.

Alsterbro-Bäckebo UVG Ekonomisk Förening

Hindsjövägen 2

©  Alsterbro-Bäckebo UVG

380 44 Alsterbro

Tel 0481-533 02

Creative: TOZE /Torben Zedrén