Styrelsen

Ordf. Kjell Kristiansson

Vice orf. Niklas Hult

Sekr. Thomas Jeansson

Ledamöter: Lotta Krosse, Kia Sharps, Staffan Wöllecke, Patrik Aronsson, Martin Nilssén, Torben Zedrén.

Suppl. Lena Wiman

 

Ladda ner årsmötesprotokollet 2019

Alsterbro-Bäckebo UVG Ekonomisk Förening

Hindsjövägen 2

©  Alsterbro-Bäckebo UVG

382 73 Alsterbro

Tel 0481-533 02

Creative: TOZE /Torben Zedrén