Verksamhetsberättelse, 2015

  • Campingen vid Hindsjöbadet invigdes av Joel Parde, Leader Småland Sydost den 30 maj under hällande regn. Campingen har under året blivit en succé med ca 650 gästnätter jämfört med ca 100 föregående år.
  •  
  • Föreningen har under året kommit ut med 4 nummer av tidningen 125:an. Tidningen blir mer och mer uppskattad i bygden. Det märks framför allt genom att väldigt många stöttar oss ekonomiskt med frivilliga inbetalningar.
  •  
  • Under året har vi fått en mycket stor vattenskada i vår fastighet som Minihotellet inryms i. Detta har medfört ett omfattande renoveringsarbete som Länsförsäkringar bekostat till största delen. Reparationerna var färdiga vid årsslutet.
  •  
  • Under slutet av året har vi ansökt om bygglov för att göra två lägenheter i de reparerade lokalerna. Bygglov beviljades och vi har även hittat hyresgäster till dessa lägenheter. Ombyggnad kommer att ske i början på 2016.
  •  
  • Under året har vi undersökt intresset för bredbandsutbyggnad genom enkät och dörrknackning i området Alsterbro, Knivingaryd, Sandslätt, Skoghult, Torshult och Uvahult. Diskussioner har förts med bl a Nybro Energi som nätverksbyggare men inget konkret beslut om utbyggnad har ännu tagits på grund av statens brist på pengar för ändamålet.

Alsterbro-Bäckebo UVG Ekonomisk Förening

Hindsjövägen 2

©  Alsterbro-Bäckebo UVG

380 44 Alsterbro

Tel 0481-533 02

Creative: TOZE /Torben Zedrén