Verksamhetsberättelse, 2019

Under året har vi drivit Alsterbro Minihotell med ca 350 gästnätter och campingen med ca 500 gästnätter.

Vi har byggt ut pizzerian med matsal och gästtoalett som stod färdig i juni månad. Kostnaden för detta har uppgått till ca 420.000:-. Större delen, 350´, finansierat av bidrag från kommunens landsbygdsfond. Mycket ideell har lagts ner, ca 500 timmar.

Alsterbrodagen har vi haft huvudansvaret för. Tillsammans med alla föreningarna i närområdet fick vi till en mycket trevlig dag i juli med mycket besökare och tävlande i triathlon. En hellyckad dag som vi kunde genomföra med hjälp av bidrag från Syskonen Johanssons stiftelse och många andra sponsorer och framför allt Simon Willianssons och Staffan Wölleckes drivkraft.

Tidningen125:an har vi under året lyckats få till fyra färgstarka nummer av. Den jobbar vi alla ideellt med och finansieras helt av de annonsintäkter vi lyckas få in. Den ges ut gratis till alla hushållen utefter väg 125, från Kråksmåla ner till Luvehult  och Rugstorp, Abbetorp och Nickeboområdet. Totalt ca 900 hushåll.

 

Många ger frivilliga bidrag vid varje utgivningstillfälle och det uppskattar vi verkligen. Vår eminente redaktör Torben Zedrén gör

ett fantastiskt jobb och lyckas få till en riktigt färgsprakande

tidning varje gång.

 

Vi har under året också bedrivit mycket arbete för att förmå Nybro Bostadsbolag att bygga hyreslägenheter i Alsterbro och Bäckebo. Genom en enkätundersökning kunde vi konstatera att behovet är stort i framför allt Alsterbro. Vi ett flertal tillfällen har vi haft möten med NBAB:s styrelse. Senast i september hade vi ett mycket givande möte med i stort sett hela styrelsen med representanter från de olika partierna. Mycket arbete har vi lagt ner på att kartlägga vad andra kommuner i närområdet bygger och till vilka kostnader. Studiebesök i Uppvidinge, Högsby och Kalmar kommuner har vi deltagit i och där har vi fått se väldigt bra lösningar på bostadsbyggande till rimliga priser.

Nu i november har vi köpt sex fastigheter i Alsterbro samhälle som har stått obebodda i ca 7 år. Varför det? Vi har inte köpt dem på spekulation eller för att ha dem själva utan enbart för att sälja dem vidare till personer/familjer som vill flytta in i husen och bo där permanent. Vi vill att det ska lysa i fönstren året runt och inte för att det ska bli några sommarbostäder som lever upp ett par veckor på sommaren. Det har vi tyvärr alldeles för många här i omgivningen. Vi har också förstått att det är fler och fler som vill bosätta sig här i vårt trevliga samhälle.

Fiberfrågan börjar gå mot sitt slutförande nu. I tätorterna Alsterbro och Bäckebo är det mesta klart och arbeten med fiber där utanför pågår på flera håll och kommer väl att pågå något år till. Vi är ju även här delaktiga med att hjälpa Nybro Energi med info mm.

 

Alsterbro-Bäckebo UVG Ekonomisk Förening

Hindsjövägen 2

©  Alsterbro-Bäckebo UVG

382 73 Alsterbro

Tel 0481-533 02

Creative: TOZE /Torben Zedrén